Kilparyhmien urheilijakyselyssä myönteisiä uutisia: kilpaileminen koetaan mielekkäänä ja harjoituksissa viihdytään hyvin

Kilparyhmien kysely toteutettiin toisen kerran. Kilpailemista piti mielekkäänä peräti 95 % urheilijoista. Kilpailujen määrää piti sopivana 91,4 %, liian niukkana 5,7 % ja liiallisena 2,9 %. Kilpailumenestyksen merkitys perheelle jakoi vastaajia erittäin paljon.

Harjoituksissa viihtyminen oli erittäin korkeaa luokkaa. Peräti noin 97 % viihtyi harjoituksissa erittäin hyvin tai hyvin. Tulos on helppo ymmärtää, koska yli 90 % viihtyi ryhmässään hyvin ja lähes 90 % koki, että ryhmässä on hyvä yhteishenki ja kannustava ilmapiiri. Kiusaamiskokemuksia tai epäasiallista käytöstä joko valmentajien tai muiden aikuisten taholta koetaan niukasti.

Kaikkien osa-alueiden (harjoittelu, ohjaus ja valmennus, kilpailut ja ryhmähenki) kokonaiskeskiarvot nousivat verrattuna viime vuoden kyselyyn. Kysely toteutetaan seuraavan kerran tässä laajuudessaan vuonna 2023.

Urheilijakyselyn taustaa:

Kilparyhmän urheilijoille ja heidän huoltajilleen lähetettiin kysely elokuun lopulla. Vastauksia tuli yhteensä 36. SM-ikäisiä oli vastaajista 74,3 %. Vastaajista yli 10 vuotta harrastaneita oli 11,1 %, 5–10 vuotta 36,1 %, 3-5 vuotta 19,4 % ja alle 3 vuotta 33,3 %.

Vastaajista 38,9 % oli ohjattuja harjoituksia viisi kertaa tai enemmän, 22,2 % oli neljä kertaa, 13,9 % kolme kertaa viikossa ja 25 % kaksi kertaa tai vähemmän.  

Urheilijakysely toteutetaan seuraavan kerran elokuussa 2023.

Lisätietoa: Jorma Kemppainen, jorma@espoontapiot.fi