Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo merkitsevät Espoon Tapioissa sitä, että kaikilla jäsenillä on yhdenvertainen mahdollisuus osallistua ja kehittyä urheilussa. Seuratoiminta on riippumatonta sukupuolesta, iästä, alkuperästä, uskonnosta, vammasta tai muista henkilökohtaisista ominaisuuksista. Seura pyrkii varmistamaan, että kaikilla on samat oikeudet ja mahdollisuudet osallistua ja menestyä urheilussa.