Ympäristö ja ilmasto liittyvät urheiluseuran vastuulliseen toimintaan osana luontoa. Seura sitoutuu edistämään kestävää kehitystä ja ympäristöystävällisiä käytäntöjä, esimerkiksi kierrättämällä, vähentämällä energiankulutusta, käyttämällä uusiutuvia energialähteitä ja vähentämällä jätteen määrää. Tavoitteena on vähentää seuran ympäristövaikutuksia ja edistää kestävää elämäntapaa.